Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Programy i fundusze

Dwa kraje, jeden cel! - Łączymy młodych Polaków i Niemców. Przede wszystkim dotujemy różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne.

Od czasu powołania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przez Rządy Polski i Niemiec w 1991 roku wsparliśmy finansowo spotkania prawie 2,5 milionów młodych ludzi.

(źródło: http://www.pnwm.org/)Wytyczne PNWM

pobierz

Wnioskowanie o dofinansowanie PNWM

4x3 prosta sprawa

Wniosek o dofinansowanie

Wskazówki do wypełniania wniosku

Wskazówki do załącznika trójstronne

Załącznik do projektów trójstronnych


Rozliczenie dofinansowania PNWM

Warunki rozliczenia

Rozliczenie podmiotu

Lista uczestników

Sprawozdanie

Zrealizowany program

Zestawienie wydatków


Przydatne / różne

Gry na spotkania trójstronne

Info dla projektów PL-D-CZ

Info dla projektów PL-D-F

Karty językowe

PLAKAT_Jugendbegegnungen_A3_Rueckseite

PLAKAT_Jugendbegegnungen_A3_Vorderseite

Publikacja Jak sąsiad z sąsiadem


Wydarzenia

Konferencja roczna PNWM - wymiana szkolna i sportowa Berlin 2008

Partner Meeting in Armenia


Sprawozdania roczne Jednostki Centralnej PNWM w Euroregionie Nysa

Sprawozdanie za rok 2007
Sprawozdanie za rok 2006
Sprawozdanie za rok 2005    
Sprawozdanie za rok 2004

10.11.2020

Harmonogram naborów wniosków / posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego w 2021 roku

Nabór

Termin składania wniosków o dofinansowanie (do):

Termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego

13

[13.10.2020]

28.01.2021

14

16.02.2021

27.04.2021

15

21.09.2021

07.12.2021


01.10.2020

Informacja dla składających wnioski o dofinansowanie (termin składania do 13.10.2020 r.)

W związku z ogólną sytuacją epidemiologczną informujemy, że obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o partnerstwie / Porozumienie o współpracy z partnerem czeskim może być podpisany na skanie dokumentu podpisanego wcześniej przez jednego z partnerów (np.: Wniodkodawca >> drukuje oświadczenie >> podpisuje >> skanuje >> wysyla e-mailem do partnera czeskiego, ten >> drukuje >> podpisuje >> skanuje i wysyła e-mailem skan z dwoma już podpisami do Wnioskodawcy).

13.04.2020

Informujemy, że zdalna forma pracy Euroregionu Nysa zostala wydłużona do odwołania.

31.03.2020

Informujemy, że zdalna forma pracy Euroregionu Nysa zostala wydłużona do 13 kwietnia br.

17.03.2020

Informujemy, że w okresie od 18 do 31 marca 2020 r. Euroregion Nysa będzie pracował w formie zdalnej.

O ewentualnym przedłużeniu tej formy pracy poinformujemy pod koniec marca br.

We wszelkich sprawach dotyczących polsko-czeskiego Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Tomasz Śliwa)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Beata Jędrzejak)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Anatol Brudnowski)

 

12.03.2020

Informacja dla składających wnioski o dofinansowanie (termin składania do 17.03.2020 r.)

W związku z ogólną sytuacją epidemiologczną i rekomendowanym ograniczeniem wyjazdów zagranicznych informujemy, że obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o partnerstwie / Porozumienie o współpracy z partnerem czeskim może być podpisany na skanie dokumentu podpisanego wcześniej przez jednego z partnerów (np.: Wniodkodawca >> drukuje oświadczenie >> podpisuje >> skanuje >> wysyla e-mailem do partnera czeskiego, ten >> drukuje >> podpisuje >> skanuje i wysyła e-mailem skan z dwoma już podpisami do Wnioskodawcy).

.

.

30.10.2019

Euroregion Nysa zatrudni pracownika do obsługi FM Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 [Nabór ofert zakończony]

Od kandydatów oczekujemy dokładności, zdolności analitycznych, swobody w pisemnym formułowaniu rzeczowych pism urzędowych, praktycznej znajomości pakietu Office. Preferowane będzie doświadczenie pracy z generatorami wniosków, doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, księgowości; pożądane doświadczenie w weryfikacji dowodów księgowych / rozliczeń projektów w ramach programów UE.

Miejsce pracy: biuro Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze; zatrudnienie: od 2 stycznia 2020 r. (preferowane); wynagrodzenie po okresie próbnym: ok. 3,3 tys. zł netto.

Zeskanowane CV (zawierające klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji) proszę przesłać w terminie do 15 listopada br. na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy możliwość kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

16.09.2019

Harmonogram naborów wniosków / posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego w latach 2019 - 2021

Nabór

Termin składania wniosków o dofinansowanie (do):

Termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego

11

03.12.2019

11.03.2020

12

17.03.2020

16.06.2020

13

13.10.2020

28.01.2021

25.01.2019

W sekcji Dokumenty do pobrania - II Dokumenty dla Beneficjenta zamieszczono wiążące stanowisko Kontrolera (Dolnośląski Urząd Wojewódzki) dotyczące zasad umieszczania logo i stosowania korekty finansowej w przypadku nieprzestrzegania zasad zw. z wymiarami (proporcjami wielkości) logo Unii Europejskiej / Programu i pozostałych logo.  Ze stanowiska Kontrolera (będącego odpowiedzią na odwołanie Euroregionu Nysa na decyzję o zastosowaniu korekty finansowej w jednym z projektów) wynika, że w przypadku zamieszczenia w dowolnym miejscu materiału promocyjnego, gadżetu, itp. dodatkowych logo (np. herbu gminy – beneficjenta, logo partnera, itp.) o wymiarze większym [na wysokość lub szerokość], niż logo Unii Europejskiej / Programu, na wydatek zostanie nałożona korekta w wysokości do 25% kosztu kwalifikowalnego danego materiału promocyjnego, gadżetu, itp., zgodnie z rozdziałami 4.6.1 - 4.6.4 Podręcznika Beneficjenta.


Przejdź do ARCHIWUM, by zobaczyć wcześniejsze wpisy.


kontakt

KONTAKT

Euroregion Nysa
ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra, I piętro

tel. (75) 7676472
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Dokumenty do pobrania


I DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

Wytyczne dla Wnioskodawcy

Wytyczne dla Wnioskodawcy - wersja 2. obowiązująca od 01.10.2016 r.

 Załączniki do Wytycznych dla Wnioskodawcy

Zał. 1a (PL) – Kwalifikowalni partnerzy po stronie polskiej

Zał. 1a (CZ) – Kwalifikowalni partnerzy po stronie czeskiej

Zał. 1b (PL) - Kwalifikowalne jednostki / organizacje bez osobowości prawnej

Zał. 2 (PL) - Zasady kwalifikowalności wydatków dla polskich beneficjentów FM

Zał. 3 (PL) - Wniosek elektroniczny [poradnik dotyczący wypełniania wniosku o dofinansowanie w generatorze MS2014+]

Zal. 4 (PL) - Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie

Zał. 5 (PL) - Wzór karty oceny mikroprojektu (ocena merytoryczna:  jakości, wpływu transgranicznego i współpracy transgranicznej)

Zał. 6 (PL) - Wzór umowy o dofinansowanie mikroprojektu

 Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Opis techniczny inwestycji

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Porozumienie o współpracy (dla projektów typu A)

Oświadczenie o partnerstwie (dla projektów typu B i C)

Szczegółowy budżet dla projektu typu A - dla Partnera Wiodącego i Partnera

Szczegółowy budżet dla projektów typu A - wersja dla projektów z większą liczbą partnerów

Szczegółowy budżet dla projektów typu B i C - dla Wnioskodawcy

Oświadczenie Partnera Wiodącego / Partnera Projektu

Oświadczenie ws. wykorzystania w praktyce materiałów koncepcyjnych powstałych w ramach projektu

Kalkulacja przewidywanych dochodów

Dodatkowe dokumenty

Wzór Pełnomocnictwa dla Euroregionu Nysa do podpisania wniosku o dofinansowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w imieniu Wnioskodawcy

[Wnioskodawca, który nie ma kwalifikowanego podpisu elektronicznego może upoważnić Zarządzającego FM (Euroregion Nysa) do podpisania wmiosku o dofinansowanie w jego imieniu. Procedura jest opisana w sekcji Archiwum we wpisie z dn. 08.04.2016 r. (wskazane daty dotyczyły pierwszego naboru). Pełnomocnictwo musi zostać przekazane Zarządzającemu FM przed sfinalizowaniem wniosku w generatorze - i nie później, niż na jeden dzień roboczy przed końcowym terminem składania wniosków w danym naborze].

Lista kontrolna (dot. kontroli formalnej i kwalifikowalności wniosku o dofinansowanie)

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY - KOMPLET (spakowany, Zip)

.

II DOKUMENTY DLA BENEFICJENTA / ORGANIZACJI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

Dokumenty dotyczące umowy o dofinansowanie

Identyfikacja rachunku bankowego (załącznik do umowy o dofinansowanie)

Promocja

Ogólne informacje dotyczące promocji

Logo Euroregionu Nysa

Logo Programu / Unii Europejskiej

Wiążące stanowisko Kontrolera (DUW) ws. stosowania logo UE i innych logo (wymagane proporcje)

Zasady opisywania faktur / rachunków

Zasady opisywania faktur / rachunków

Dodatkowe dokumenty i informacje

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania zamówień o wartości równej lub większej od 50 tys. PLN netto (do 30 tys. EUR) zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Poniżej załączono dwa dokumenty, z którymi powinni zapoznać się wnioskodawcy / beneficjenci planujący realizację zamówień o wartości od 50 tys. PLN netto (problematyka ta jest zasygnalizowana w zał. 2 do Wytycznych dla Wnioskodawcy - Zasady kwalifikowalności wydatków dla polskich beneficjentów w Programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020").

W pierwszym dokumencie (załącznik nr 35 do Podręcznika Wnioskodawcy /dla „dużych projektów”/), w rozdziale 1.3 opisano warunki prawidłowej realizacji zamówień w kontekście zasady konkurencyjności. Drugi dokument to wzór listy sprawdzającej, która będzie stosowana przez Kontrolera (Dolnośląski Urząd Wojewódzki) do weryfikowania spełnienia zasady konkurencyjności (lista stanowi załącznik nr 13 do Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej).

Szczegółowe warunki udzielania zamówień publicznych - zasada konkurencyjności

Lista sprawdzająca do kontroli spełnienia zasady konkurencyjności

.

III DOKUMENTY DOT. ROZLICZENIA MIKROPROJEKTU

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (zestawienia dokumentów) i raportów z realizacji w MS2014+ korekta

Uwaga: korekta (z dn. 30.12.2016 r.) w powyższej instrukcji dotyczy:

- zasady wprowadzania do zestawienia dokumentów tych pozycji wydatków, które były opłacane w kilku ratach (lub np. list płac, od których były odprowadzane w różnych terminach pochodne) - taki wydatek należy wpisać do zestawienia tylko raz wskazując jako datę zapłaty - datę zapłaty ostatniej raty / ostatniej pochodnej;

- korekty we wzorach oświadczeń składanych wraz z rozliczeniem, dodatkowo wzory tych (skorygowanych) oświadczeń zamieszczono poniżej.

Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności VAT oraz Oświadczenia Beneficjenta (dot. rozliczenia)

Wzór oświadczenia dot. kwalifikowalności VAT

Patrz także     >>>     Zasady opisywania faktur / rachunków    >>>    sekcja II Dokumenty dla Beneficjenta / Organizacji realizującej projekt

.

IV. POZOSTAŁE DOKUMENTY /  INFORMACJE

Wykaz dofinansowanych mikroprojektów

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na I posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 1.07.2016 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na II posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 29.09.2016 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na III posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 15.12.2016 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na IV posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 31.03.2017 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na V posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 26.06.2017 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na VI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 29.11.2017 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na VII posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 25.04.2018 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na VIII posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 6.12.2018 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na IX posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 24.04.2019 r.

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania na X posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w dn. 11.09.2019 r.

home

Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska - Saksonia 2014-2022

W ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2022, na polsko-saksońskiej granicy Euroregion Nysa udziela wsparcia małym projektom transgranicznym. Ma na celu przede wszystkim realizację przedsięwzięć o charakterze people-to -people,  oraz intensyfikowanie współpracy transgranicznej we wszystkich obszarach życia społecznego. Wsparcie otrzymać mogą takie małe projekty, których cele przyczyniają się do osiągnięcia celów programowych FMP i których wskaźniki wspierają osiągnięcie wskaźników programowych. 


 

Obszar wsparcia dla Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg Polska
– Saksonia 2014-2020

kto

Kto może wnioskować?

 • inistracje krajowe, regionalne i gminne lub podporządkowane im urzędy, placówki
  i zrzeszenia,

 • niepaństwowe organizacje non-profit, stowarzyszenia oraz partnerskie organizacje gospodarcze i społeczne, które nie posiadają osobowości prawnej, o ile ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w ich imieniu zobowiązań prawnych i przejmowania odpowiedzialności finansowej, np. DGB (artykuł 131 Rozporządzenia Finansowego UE),

 • małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), o ile działania projektowe leżą w interesie ogólnym (małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą być partnerami projektu, natomiast nie mogą być wnioskodawcami),

 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej


wsparcie

Co może być wspierane?

 W ramach FMP wspierane są działania, które przyczyniają się do intensyfikacji i poprawy współpracy transgraniczne, w szczególności: 

 • organizacja i przeprowadzanie seminariów, konferencji i wydarzeń informacyjnych,

 • organizacja i przeprowadzanie spotkań, wymiany doświadczeń, pokazów, wydarzeń kulturalnych i sportowych,

 • wymiany grup, w szczególności wymiany grup dzieci, młodzieży, studentów i uczniów,

 • działania edukacyjne, wraz z modułami językowymi w celu poprawy kompetencji językowych,

 • projekty działań informacyjno-promocyjnych oraz reklama dla obszaru, opracowywanie wielojęzycznych publikacji i materiałów informacyjnych (przynajmniej w języku polskim i niemieckim),

 • opracowanie wspólnych systemów informacyjno
  -komunikacyjnych na obszarze pogranicza,

 • itp.

Wsparcie nie obejmuje:

 • infrastruktury i działań budowlanych,

 • kursów językowych w czystej postaci,

 • publikacji jednojęzycznych,

 • działań politycznych partii,


dofinansowanie

Jakie jest dofinansowanie?

Wsparcie dla małych projektów udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji zgodnie z zasadą refundacji kosztów. 

 • Łączna suma wydatków dla małego projektu nie może przekroczyć 30.000 EUR.

 • Dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych, ale min. 3.000 EUR i maks. 20.000 EUR.

 • Koszty osobowe - ryczałt 20% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

 • Koszty administracyjno-biurowe - ryczałt 15% kosztów osobowych.

 • Jednostronnie finansowane małe projekty.

 


ważne

Co jeszcze jest ważne?

 • Mały projekt musi być realizowany przynajmniej przez jednego partnera z Polski i jednego z Saksonii.

 • Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na obszarze wsparcia.

 • Rezultaty i oddziaływanie małego projektu muszą pozytywnie wpływać na obszar wsparcia.

 • Czas trwania małego projektu nie powinien przekroczyć 24 miesięcy.

 • W małym projekcie mogą brać udział osoby spoza obszaru wsparcia, tylko jako uczestnicy działań projektowych.

 • Małe projekty powinny wspierać współpracę transgraniczną w wymienionych poniżej obszarach strategicznych:

  • komunikacja,

  • gospodarka,

  • ochrona środowiska i klimatu, energia,

  • zarządzanie ryzykiem,

  • kultura, edukacja i wiedza,

  • wspieranie współpracy transgranicznej ,

  • i inne.

 kontakt

Kontakt

Euroregionu Nysa

ul. 1 Maja 57

58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 7676470

facebook

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dokumenty do pobrania

 1. Przewodnik FMP 

 2. Podręcznik Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2022

 3. Wskaźniki produktu dla Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2020

 4. Poradnik beneficjenta w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia  2014-2020